1. Wie organiseert I love IT en waarom?
I love IT is een initiatief van Erasmushogeschool Brussel, Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Gent, Hogeschool Gent en Hogeschool West-Vlaanderen. Het doel is jongeren enthousiast te maken voor IT en technologie.

2. Binnen welke vakken past het project?
I love IT kan gekaderd worden binnen meerdere vakken, zoals informatica, economie, wetenschapvakken en Nederlands. Alle fases kunnen vanuit één vak doorlopen worden, of men kan vakoverschrijdend werken. De leerkracht informatica kan bijvoorbeeld in de R&D fase werken rond programmeren, er kan in de lessen economie een business plan opgesteld worden voor de fase Management, in de lessen fysica kan voor de fase Productie lesgeven worden over sensoren, en  in het vak Nederlands kan er tenslotte gewerkt worden rond marketing.

Overzicht van mogelijke integratie in lessen:

Informatica: programmeren, websites bouwen, de rol van IT in de onderneming (2de graad)
Economie: bedrijfsmanagement, IT-management (2de en 3de graad)
Natuurkunde: geleiding en verwarming (ASO 3de graad)
Scheikunde: stoffen, kunststoffen, chemische reacties(ASO 3de graad)
Eletronica: bouwen van een chip (TSO, 3de graad) 
Talen: (Nederlands, Frans, Engels): opstellen teksten marketing (ASO 2de en 3de graad)
Moraal: ethische aspecten rond technologie en privacy (3de graad)

3. Binnen welke eindtermen past het project?
I love IT wil jongeren enthousiast maken voor IT en technologie, en past daardoor goed binnen de vakoverschrijdende eindtermen (VOET) van het secundair onderwijs. I Love IT sluit bijvoorbeeld aan bij de vakoverschrijdende eindtermen technish-technologische vorming voor het ASO. In TSO kan het project o.a. aansluiten bij de studierichtingen Handel, Handel-Talen, Techniek-Wetenschappen en Electriciteit-Electronica. Daarnaast kan I Love IT ook aansluiten bij vakspecifieke eindtermen, door het te kaderen binnen bestaande lessen en het project te beschouwen als een rode draad doorheen het 2de semester. Het project kan ook dienen als eindwerk voor de 3de graad.

4. Wanneer kan ik mij inschrijven en tot wanneer loopt I love IT?
Inschrijvingen kan vanaf oktober. De workshops en de wedstrijd lopen van januari tot mei 2014.

6. Hoeveel lesuren moet ik als leerkracht besteden aan de industry cases?
Dit is niet afgebakend en kan volledig zelf bepaald worden.

7. Hoeveel kost de deelname aan I love IT?
De inschrijving en deelname aan I love IT is volledig gratis. De activiteiten bij onderzoeksinstellingen worden gratis aangeboden, maar er moet wel zelf voor transport gezorgd worden. 


8. Ik heb een vraag die hier niet behandeld wordt, wat nu?
De lijst met veelgestelde vragen wordt regelmatig aangevuld. Indien je problemen hier (nog) niet behandeld werden, dan kan je altijd telefoneren naar 02/629.13.68 of een email sturen naar volgend adres: organisatie@I-love-IT.be. We proberen dan zo snel mogelijk een antwoord terug te zenden.